PROFESYONEL SERVİS HİZMETLERİ

Yüzme Havuzu İmalat ve İnşaat

Dizayn Havuz Tesisatı

Profesyonel havuz mekanik tesisatları kurulum, taahhüt ve imalatı

 


Yüzme havuzları ile ilgili bilinmesi gerekenler

 

Bodrum Yapı ve Tasarım Proje ve Taahhüt ekibi olarak, her bir yüzme havuzunu özenle projelendiriyoruz.

 

Yüzme havuzu insanların eğlence ve spor maksatlı olarak kullandıkları, mekanik ve kimyasal olarak şartnamelere ve standartlara uygun olarak hazırlanmış, suyun mimari bir yapı içerisinde sunulması işidir.

Güvenli ve sağlıklı bir havuzun oluşabilmesi için, tasarımı, projesi, inşaatı, elektromekanik tesisatı şartnamelere ve standartlara uygun, dezenfeksiyon sisteminin ihtiyaca cevap verebilecek nitelik ve kapasitede, kullanım suyunun özelliklerinin standartlara uygun olması gerekmektedir.

Yüzme havuzu suyu; renksiz, saydam ve biyolojik olarak temiz olmalıdır. İdeal bir havuz suyu, içme suyunun taşıdığı tüm özelliklere sahip olmalı ve bu özelliklerin havuz suyunda devamlılığı sağlanmalıdır.

Yüzme havuzlarında suyun, salgın hastalıklara sebep olmaması, yani mikroorganizmalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Havuz suyunun fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Böylelikle yüzme havuzlarından yararlananların, sürekli, güvenli, sağlıklı, konforlu ve eğlenceli kullanımları sağlanmış olacaktır.

Kısaca havuz suyunun, içme suyu niteliğinde olması sağlanmalıdır.

Bunun için bir havuzun, tasarımı, projesi, inşaatı, elektromekanik filtrasyon tesisatı şartnamelere uygun, dezenfeksiyon sisteminin iyi ve kullanılan suyun özelliklerinin standartlara uygun olması gerekir. 

Öncelikle mimari açıdan ele aldığımız projeyi, ön karar evresi, tasarım evresi ve projelendirme evresi süreçlerinden geçirerek taslaklarımızı oluşturuyoruz. Bu aşamaların her birinde, havuzun yerleşimi (vaziyet planındaki konumu, rüzgâr yönü, güneş ışınlarından nasıl etkilendiği, suyun boşaltılması, elektrik sistemi, havuzun estetik görüntüsü, derinliği, güvenlik sistemleri), havuzun geometrik şekli, havuzun kullanımına teknik ve ekonomik ölçütlere uygun olarak taban kesitinin belirlenmesi (düz, rampa şeklinde, kaşık şeklinde), havuzun ne amaçla kullanılacağına karar verilmesi (ticari, yarı ticari ve özel havuz gibi), yapım teknikleri hakkında ana kabullerin alınması, yapıyı oluşturacak bütün sistemler ve elemanların belirlenmesi, havuzun bakım şeklinin belirlenmesi, öngörülen maliyet üst noktasının belirlenmesi gibi konuları ele alıyoruz. Daha sonra, ince detayları da ele alarak yapım aşamasına geçiyoruz.

  

Proje ve Taahhüt Ekibimiz, teknik projelendirme ve uygulama aşamasında, saha mühendislerimiz, şantiye sorumlusu mühendislerle ve mimarlarla birlikte koordineli olarak çalışarak projeyi oluştururlar. Havuz tasarımı yapılırken mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi ortak çalışarak, yerleşim yapım tekniği, makine dairesi boyutları, denge tankı hacmi filtrasyonu, dezenfeksiyon tesisatı sistemini belirlemelidir.

  

Havuz yapım aşamasına geçilebilmesi için, projenin tüm evrelerinin ele alınması gerekmektedir. Konularında uzman mühendislerden oluşan ekiplerimiz, bu projelerin her noktasını özenle şekillendirip tasarlamaktadır.

Yüzme havuzu tasarımında dikkat edilecek en önemli husus, havuzun kullanım amacına uygun şekil ve ölçüde olmasıdır. Havuzun kullanım amacı, ölçüleri belirlendikten sonra; vaziyet planı üzerinde çalışarak şekli ve yerleşimi belirlenir.

Açık havuzlarda yerleşimi yaparken, dikkate alınması gereken özellikler şunlardır;

♦ Hakim soğuk rüzgarlardan korunmalı,

♦ Bol güneş olan alanlar tercih edilmeli,

♦ Ağaç yapraklarının direk dökülmeyeceği alanlar tercih edilmeli,

♦ Toz ve baca kurumlarından etkilenmeyecek alanlar tercih edilmelidir.

♦ Tasarım yaparken özellikle genel havuzlarda, mümkün olduğu kadar, tek bir yerden ayak yıkama havuzundan geçildikten sonra giriş düşünülmelidir.

♦ Tasarım sırasında; duşların, tuvaletlerin konumu ve sayısı düşünülmelidir.

♦ Havuz tasarımı yapılırken mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi ortak çalışarak, yerleşim yapım tekniği, makine dairesi boyutları, denge tankı hacmi filtrasyonu, dezenfeksiyon tesisatı sistemini belirlemelidir.

İyi projelendirilmemiş, eksik ve kalitesiz malzeme kullanılmış bir havuz, kullanıcılarının ve havuzla ilgilenen kimselerin birçok problemle karşılaşmalarına sebep olur.

  

HAVUZ SUYU NASIL KİRLENİR ?

♦ Havuz suyunun içinde gerek yüzen insanlardan, gerekse çevre faktörlerinden kaynaklanan çeşitli kirlilikler söz konusudur.

♦ Havuza giren her kişi havuz suyunu fiziksel ve kimyasal artıklar bırakarak hızlı bir şekilde kirletir.

♦ Bu kirlikler; yağ, ter, salya, idrar, kozmetik ürünler, güneş yağları, sabun atıkları, saç, kepek,deri pulları, tekstil elyafları.

♦ Çevre faktörlerinden kaynaklanan , toz, çim, kum-toprak, çam iğneleri vs çeşitli kirlilikler söz konusudur.

♦ Bu kirlilik kimyasal ve mekanik yöntemlerle yok edilmekte veya insan sağlığına zarar vermeyecek seviyeye düşürülmektedir.

♦ İri bulandırıcı maddeler olan  Saç, tekstil elyafları, çam iğneleri, deri pulları, yağ, salya ve  sabun atıklarını  kıl tutucu, çöktürme ve filtrasyonla yok edilirler.     .

♦ Tam çözünmüş anorganik  maddeler olan  sodyum klorür, nitratlar  ise temiz su ilavesi ile oranları düşürülür.

♦ Tam çözünen organik maddeler olan  idrar ve ter bileşenleri ve mikroorganizmaları da  dezenfeksiyonla yok edilirler.

♦ Havuz suyu fiziksel olarak berrak görünse de bünyesinde çıplak gözle görülmeyen organik ve inorganik maddeleri barındırır. Bu maddeler bakteri ve virüslerin yaşam şartlarını iyileştiren unsurlar olup, aynı ölçüde dezenfeksiyon işlemini zorlaştıran faktörlerdir.

♦ Daha hijyenik su kalitesinin temini ve sürekliliği için otomatik dozlama sisteminin ve elektronik kontrol kumanda ünitesinin havuzlarda bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.

♦ Otomatik dozlama sistemleri havuz suyunun ph ve serbest aktif klor değerlerini sürekli kontrol ederek optimal hijyenik şartların oluşmasını ve bu şartların devamlılığını sağlar. 

HAVUZ TÜRLERİ

Sportif Amaçlı Havuzlar:

♦ Antrenman Havuzları

♦ Çırpınma Havuzları

♦ Yarışma Havuzları

♦ Yarı Olimpik Yüzme Havuzları

♦ Tam Olimpik Yüzme Havuzları

♦ Su Topu Havuzları (olimpik havuz bünyesinde olabilir)

♦ Atlama ve Dalma Havuzları (Kule ve Tremplen eşliğinde)

♦ Rafting ve kano yarışma Havuzları

Eğlence Amaçlı Hotel Veya Site Havuzları:

Bu havuzlarda her türlü su atraksiyonuna izin verilebilir, ancak dizayn kualları standartlarına uygun olmalıdır.


Terapi Amaçlı Havuzlar:

Uygulanacak terapi yöntemlere ve kullanım talebine göre standartlar ve su hareketleri ile ergonomik yapısının kullanımı profiline göre değerlenmesi esastır. Burada en üst düzeyde hijyen ve dizayn kuralları ile su hareketleri ve işletme emniyeti uygulanmalıdır.

Masaj Havuzları:

Birden çok kişinin kullanıma açık, hijyenize ve standartlarına göre filtre edilmiş, vücut ısısına yakın ısıdaki suyun özel nozullara ve istenildiğinde hava ile karıştırılarak vücut üzerinde değişik basınç etkileri yaratmasına yönelik yapılmış özel dizayndaki havuzlardır.

Çocuk Havuzları:

Henüz yüzme bilmeyen ve 0-5 yaş arası çocukların ebeveynleri eşliğinde girebildikleri, derinlikleri özel kurallarla belirlenen (30 cm. – 50 cm. arası olup oteller için bu derinlik 35 cm. alınmıştır) havuzlardır. Dizayn kriterleri ve ergonomik şekilleri standartlarla belirlenmiştir.

Kaplıca Havuzları:

Hijyen ve dizayn kurallarına uygun tabii akışı ve mevcut kimyasal yapısı bozulmadan kullanma açık havuzlardır. Şekil ve dizayn karakteristikleri standartlara uygun olmalıdır.

Ayak Yıkama Havuzları:

Genellikle, umuma açık havuz mahallerine girerken hijyen şartlarına azami ölçüde yerine getirme kriterlerine uygun dizayn edilmiş, cebri sistemlerle teçhiz edilen (bir kısımda cebri duş sistemi de bulunabilir) havuzlardır.

Hareket Havuzları:

Jimnastik amaçlı, derinliği 1.35 m den fazla olmayan özel hijyen şartları ile hazırlanmış havuzlardır.

Soğuk Su (Şok) Havuzları:

Vücut ısısının ani soğutulması taleplerine göre ve çoğunlukla bir sauna sistemi ile beraber kullandırılan derinliği 1.10 m. – 1.35 m arasındaki küçük yapılı havuzlardır.

Su Atraksiyon Havuzları:

Çeşitli su oyunları ve kayma elemanları ile (slide) teçhizlendirilmiş, derinliği 1.10 m yi aşmayan, su-hava hareketleri ile havuzlarda fun yaratmayı amaçlayan, hijyen ve filtrasyon şartları ile dizayn kriterleri standartlarda belirtilmiş bulunan her türlü havuzlardır.

Dalga Havuzları:

Eğlenme veya çalışma yapmak için özel dizayn edilmiş, 0 - 1.60 m derinlikler arasındaki, su elde edilme şartları standartlarla belirtilmiş havuzlardır. Dalga yüksekliği ve boyları şekli etkileyen faktörlerdir.

Dizayn şekilleri teknik ve formasyon ile diğer amaçlara göre havuzlarda tür ve çeşitler açısından daha bir çok kategorilendirme yapabilir, ancak ticari amaç da içeren yukarda saymış bulunduğumuz türler, havuz operatörlerinin en çok karşılaşacağı su yapılarıdır.

 

Bodrum Toz Klor, Bodrum Sıvı Klor, Bodrum havuz Tablet Klor, bodrum Klor Antalya, bodrum Toz Klor Antalya, bodrum Sıvı Klor Antalya, bodrum havuz pH Düşürücü, Sıvı pH Düşürücü, bodrum havuzculuk Toz pH Düşürücü, bodrum Havuz İnşaat, bodrum Havuz Proje, bodrum havuzculuk Kaydırak Yapımı, bodrum havuz Aquapark Yapımı, bodrum havuz Su parkı proje, kaydırak inşaatı, bodrum havuz Aquapark maliyeti, bodrum Havuz suyu, bodrum Havuz Suyu Dezenfektanı, bodrum havuz Kum Filtresi, bodrum havuz Su Filtrasyon, bodrum havuz Su Arıtma, bodrum havuz Su Şartlandırma Kimyasalları, bodrum havuz Çöktürücüler

 

 

Bodrum Tesisatçılık Tesisat Ölçüleri

Bodrum Banyo tesisatı, Bodrum mutfak tesisatı, Bodrum jakuzi ve duş tesisatı

Bodrum tesisat, bodrum havuz tesisatı, bodrum bahçe sulama tesisatı, bodrum bahçe tesisatı, bodrum ev tesisatı, bodrum villa tesisatı, bodrum hamam tesisatı, bodrum yerden ısıtma tesisatı, bodrum lavabo tesisatı, bodrum duş tesisatı, bodrum jakuzi tesisatı, bodrum ısı pompası tesisatı, bodrum soğutma tesisatı, bodrum ısıtma tesisatı, bodrum kombi tesisatı, bodrum kazan tesisatı, bodrum klima tesisatıBodrum Havuzculuk Havuzları kullanım şekli, amacı ve yapılarına göre birçok ayrıma tabi tutmak mümkündür. Öncelikle yüzme havuzları ve görsel amaçlı kullanım sunan süs havuzları bu ayrımın başını çekmektedir. Burada söz konusu incelemenize esas teşkil edecek havuzlar “yüzme maksatlı” havuzlardır. Yüzme havuzlarını yapıldıkları mekana göre açık ve kapalı havuzlar (ya da her ikisini birden içeren havuzlar) olarak ön ayrıma almak ve havuzları büyüklüklerine ve kullanım amaçları itibari ile de yine iki ayrı bölümde incelemek gerekir. Bunlar;

Özel Ev-Villa Havuzları (UHE-2 Kapsamına girer.) Genel Kullanıma Açık Havuzlar'dır (TSE 11899 Kapsamına girer.)

 

Havuzlar ayrıca yapım şekilleri itibariyle de kategorize edilebilir. Bunlar toprak üstüne (herhangi bir hafriyat yapılmaksızın) yerleştirilen ya da gömme olarak yapılan havuzlar, ayrıca betonarme kurallarına göre imal edilen ya da standart ve satandart olmayan boyutlarda hazırlanmış panel, destek, liner ve tesisatları ile teçhiz edilerek kullanılabilen hazır havuz türleri bu grup içinde sayılabilirler.

Havuzların yüzey suyunu harekete geçirerek yüzen materyali filtrasyonla iletme tekniklerine göre de taşmalı veya skimmerli havuzları tüm bu değerlendirme içinde saymak ve her havuzu ne tip olursa olsun bu formasyonla birleştirmek gerekecektir. Yüzey suyunun cebri usullerle filtrasyona iletildiği skimmerller ya da yüzey suyunun, içten taşma, dıştan taşma, tek taraftan taşırma, üstten taşma tabirler ile nitelendirildiği taşırmalı sistemle, saydığımız tüm havuzların ayrılmaz dizayn kriterlerini teşkil eder. Bu umuma açık havuzların kulanım amaçları ve derinlikleri yönünden de ele alınması gerekmektedir.

Bunlar sırası ile;

Bodrum Havuzculuk GENEL KULLANIMA AÇIK YÜZME HAVUZU TİPLERİ (TSE 11899) 

Burada sadece bu standardın kullanımında gerekecek niteliklerden söz edilmiştir. Aşağıdaki paragraflarda aksi söylenmedikçe havuz suyu sıcaklığı için en çok 32°C geçerlidir.

 

Bodrum Havuzculuk SPORTİF AMAÇLI HAVUZLAR

(Uluslar arası kurallar gereği boyutlandırılır.)

1. Antrenman Havuzları

2. Çırpınma Havuzları

3. Yarışma Havuzları

 3. a) Yarı Olimpik Yüzme Havuzları: Uygulamada altı kulvarlı antrenman havuzları 25x16 m olarak inşaa edilmektedir.

 3. b) Tam Olimpik Yüzme Havuzları: Sekiz kulvarlı bir yüzme havuzunun ideal ebadı: 50x25 m/minumum ebat ise 50x21 m olabilir.

 3. c) Su Topu Havuzları: Olimpik havuz bünyesinde olabilir. Olimpik havuzda su topu oynanacaksa, havuz suyu derinliği 2.20 cm olmalıdır. Sutopu sahasının ebadı 20x30 m'dir. Özel su topu havuzu 33 m/33 cmx21m ebadındadır.

 3. d) Atlama ve Dalma Havuzları (Kule ve tramplen eşliğinde)

 3. e) Raftng ve Kano Yarışma Havuzları

 

Bodrum Havuzculuk ATLAMA HAVUZLARI

Atlama havuzlarının derinliği en az 3,40 m olmalıdır.

 

Bodrum Havuzculuk DERİNLİĞİ DEĞİŞEN HAVUZLAR

Derinliği değişen havuzların yüksekliği ayarlanabilen ara tabanı vardır. Bununla su derinliği tamamen veya kısmen ihtiyaca göre değiştirilebilir.

 

Bodrum Havuzculuk DALGA HAVUZLARI

Eğlenme ve çalışma yapmak için özel dizayn edilmiş, 0-1.60 m derinlikler arasındaki, su elde edilme şartları standartlarla belirtilmiş havuzlardır. Dalga yüksekliği ve boyları şekli etkileyen faktörlerdir. Dalga havuzlarında su derinliği suyun boşaltılıp doldurulması ve fark hacminin depolanması ile değiştirilir. Bütün havuz bölümleri, dalga odası da dahil olmak üzere sürekli temiz su sirkülasyonuna tabi tutulmalıdır. Havuz suyunun seviyesini değiştirmek için bir depo kullanılıyor ise ve bu depoda 20 dakikadan fazla su kalıyorsa burası da temiz su sirkülasyonuna dahil edilmelidir. Hiç bir durumda depo ve diğer hacimledeki serbest klor miktarı havuz suyundaki değerin altına inmemelidir.

 

Bodrum Havuzculuk SIĞ HAVUZLAR (YÜZME BİLMEYENLER İÇİN)

Derinliği 0.6 m ile 1.35 m arasında olmalıdır.

 

Bodrum Havuzculuk SU ATRAKSİYONLARI OLAN HAVUZLAR

Çeşitli su oyunları ve kayma elemanları ile (slide) donatılmış derinliği 1.10 m'yi aşmayan su-hava hareketleri ile havuzlarda eğlence yaratmayı amaçlayan, hijyen ve filtrasyon şartları ile dizayn kriterleri standartlarda belirtilmiş bulunan her türlü havuzlardır. Atraksiyonlar; örneğin su altı masaj istasyonları, dip püskürtücüler, akıntı kanalları, karşı akım tesisleri vs işletilmesi sadece havuz suyu veya temiz su ile yapılmalıdır. Havuz suyu ile temasta olan su veya hava tesisat ve kanalları içinde sistem çalışmadığı durumda temiz su veya havuz suyu ile bir akış sağlanmalıdır. Küçük su tesisatları için zorunlu değildir.

 

Bodrum Havuzculuk SU KAYDIRAĞI HAVUZLARI

Su kaydırağı için olan havuzların derinliği 1.0 m ve en az su alanı 4.0x6.0 m olmalıdır. Su kaydırakları için sadece havuz suyu veya temiz su kullanılmalıdır.

 

Bodrum Havuzculuk ÇOCUK HAVUZLARI

Henüz yüzme bilmeyen ve 0-5 yaş arası çocukların ebeveynleri eşliğinde girebildikleri, derinliği özel kurallarla belirlenen (30 cm-50 cm arası olup oteller için bu derinlik 35 cm alınmıştır) havuzlardır. Bu havuzların derinliği en çok 0.5 m olmalı ve müstakil su hazırlık tesisine sahip olmalıdırlar.

 

Bodrum Havuzculuk AYAK YIKAMA HAVUZLARI

Genellikle umuma açık havuz mahallerine girerken hijyen şartlarına azami ölçüde yerine getirme kriterlerine uygun dizayn edilmiş, cebri sistemlerle techiz edilen (bir kısımda cebri duş sistemi de bulunabilir) havuzlardır. Derinliği 0.10 m ile 0.15 m arasında olmalıdır. Havuza girecek kimselerin güzergahında olacak şekilde planlanalıdır. Boşaltılır olmalıdır. Bir taşma kanalına ihtiyaç yoktur.

 

Bodrum Havuzculuk KÜÇÜK HAVUZLAR

Küçük havuzların alanları en çok 96 m2 olmalıdır. Az kullanıcı yüküne göre tesis edilirler. Kullanıcı yüküne bağlı olarak su hazırlık tesisi kapasitesi artar. Su hazırlık tesisinin kapasitesine bağlı olarak saatteki kullanıcı sayısı sınırlandırılabilir.

 

Bodrum Havuzculuk SICAK MASAJ HAVUZLARI

Masaj havuzu, sıcak suyun, havanın itmesiyle köpüren ve insanların içinde aynı anda veya ayrı ayrı bulundukları, içinde sürekli temiz su sirkülasyonun olan havuzlardır. Su sıcaklığı en çok 37 °C'dir.

 

Bodrum Havuzculuk SICAK MASAJ HAVUZU (MÜSTAKİL)

Müstakil havuz masajları, kullanıcılarının diğer havuz tesislerine geçmesi mümkün olmayacak şekildedir. Masaj havuzlarında kullanıcıların oturma yerleri açıkça belli olacak şekilde düzenlenmelidir. Her oturma yeri için en az 0.4 m3 ve su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır. Oturma yeri sayısına göre masaj havuzlarının su hacimleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

 

Bodrum Havuzculuk SICAK MASAJ HAVUZLARI (KOMBİNE KULLANIM)

Kombine kullanımlı masaj havuzları, yüzme havuzunun içinde yapılmıştır ve yüzenler isteklerine göre kullanabilirler. Tek tek her masaj havuzunun hacmi en az 1.6 m3, su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır. Bu tür tesislerin hazırlama ekipmanları kapasitesini uygun şekilde arttırılarak yüzme havuzunun hazırlama tesisi ile beraber veya ayrı hazırlama tesisi ile işletilebilirler. Sıcak masaj havuzlu genel havuzun hacmi en az 4  m3 olmak zorundadır.

 

Bodrum Havuzculuk TERAPİ HAVUZLARI

Yüksek enfeksiyon tehdidi altındaki yüzücüler (hastaneler, klinikler vb.) içindedir. Su derinliği en çok 1.35 m olmalıdır. Su sıcaklığı yaklaşık 35 °C olmalıdır.

 

Bodrum Havuzculuk HAREKET HAVUZLARI

Özel hijyen şartları ile hazırlanmış havuzlardır. Hareket (jimnastik) havuzlarında su derinliği en fazla 1.35 m olmalıdır ve bu havuzlar ozon kademeli su hazırlık tesisine sahip olmalıdır.

 

Bodrum Havuzculuk SOĞUK SU HAVUZLARI (ŞOK HAVUZLARI)

Vücut ısısının ani soğutulması taleplerine göre ve çoğunlukla bir sauna sistemiyle beraber kullandırılan küçük yapılı havuzlardır. Derinlikleri 1.10 ile 1.35 m arasında, su alanları 10 m2'ye kadar olmalıdır. Hacimleri 2 m3'ü geçmeyen soğuk su havuzları devamlı olarak doldurma suyu akışı ile işletilebilir. Bu durumda su sıcaklığı 15°C'yi aşmamalıdır. Doldurma suyu, havuz içindeki serbest klor değeri 0.3-0.6 mg/lt olacak şekilde klorlanmalıdır. Taşma kanalına akan su deşarj edilmeli ve temiz su (şebekeden) ile takviye edilmelidir. Eklenen su kişi başına 60 l'den az olmamalıdır. Doldurma suyunun basma yeri havuz tabanında olmalıdır. Hacim 2  m3'ten büyük olan soğuk su havuzlarının su hazırlama tesisi olması zorunludur.

 

 


Bodrum Havuzculuk Yüzme havuzu Türleri Nelerdir?

 

Bodrum Havuzculuk Yüzme havuzları iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar Konut Havuzları ve Genel kullanıma açık havuzlar şeklindedir. Genel kullanıma açık havuzlar ise kendi altında çok çeşitlilik gösterebilir. Bunlar Sportif amaçlı havuzlar (Uluslar arası kurallar gereği boyutlandırılırlar), Eğlence amaçlı hotel ve site havuzları, Terapi amaçlı havuzlar, Masaj havuzları, Çocuk havuzları, Kaplıca havuzları, Ayak Yıkama havuzları, Hareket Havuzları, Soğuk su (şok) havuzları, Su atraksiyonu havuzları, Dalga Havuzları vb. şeklinde sayılabilir.

 

Bodrum Havuzculuk Gömme Yüzme Havuzu Kurulum Fiyatı Ne Kadardır?

 

Bodrum Havuzculuk Gömme yüzme havuzu yaptırmanın maliyetini etkileyen birkaç faktör vardır.

Bodrum Havuzculuk Yüzme havuzu ölçüleri havuz fiyatlarını etkileyen faktörlerin başında gelir. Yüzme havuzu ölçüleri ne kadar artarsa havuz fiyatları da o kadar artar. Yüzme havuzu ölçüleri de genel olarak evin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak yaptırılır. Bu ev ve havuz arasında görsel bir bütünlük sağlar.

Bodrum Havuzculuk Yüzme havuzunun zemini için kullanılacak olan materyal havuz fiyatlarını etkileyen bir diğer faktördür. Beton, fayans ya da vinil gibi materyallerden birini seçebilirsiniz. Ancak bu farklı materyallerin maliyetleri de farklıdır. Sert beton havuzu, vinil ile yapılacak olan havuzdan daha pahalıdır. Farklı maliyetlere sahip bu materyallerden size en uygun olanı seçmek için yüzme havuzunu yaptırmak için anlaştığınız firma ile bu konu hakkında önceden konuşmanız önemlidir.

 

Bodrum Havuzculuk Yüzme Havuzlarının Çeşitleri Nelerdir?

 

Bodrum Havuzculuk Havuz suyunun dezenfekte edilmesinden sonra ertesi gün sudaki kimyasal oranı kontrol edildikten sonra eğer değerler normal ise havuza giriş izin verilmelidir.  Aksi takdirde insan sağlığını tehlikeye sokan bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yüzme havuzunu kullananların da dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Yüzme havuzuna güneş yağı ile girilmemelidir. Havuz bakımı ne kadar doğru yapılsa da havuza girmeden önce mutlaka duş alınarak temizlenmeli ve havuza girmeden önce ayaklarımızı dezenfektan sudan geçirmeliyiz.  Bu gibi önlemler insan vücudunda oluşan bulaşıcı deri hastalıklarının diğer insanlara bulaşmasını engellemek için alınır. Havuzlar, bakımı hem kullananlar hem de bakımını yapanlar tarafından dikkat edildiği takdirde kafamızda soru işareti kalmadan gönül rahatlığı ile girebileceğimiz alanlardır.

 

Bodrum Havuzculuk Yüzme Havuzlarının Çeşitleri Nelerdir?

 

Bodrum Havuzculuk Yüzme havuzları insanlar için her zaman eğlenceli yerler olmuştur. Günümüzde birçok bölgede halka açık yüzme havuzları bulmak mümkün. Ancak bu keyfi evinin bahçesinde yaşamak isteyenler için de birbirinden farklı seçenekler mevcuttur. Yüzme havuzu yaptırmak sadece eğlence ve spor aktivitelerinizi arttırmakla kalmaz, aynı zamanda bahçenizin, dolayısıyla da evinizin güzelliğine güzellik katar. Bu nedenle yüzme havuzu yaptırmak iyi bir yatırım olarak da değerlendirilebilir.

Bodrum Havuzculuk Yüzme havuzları zemin altı ve zemin üstü olarak iki türe ayrılır. Seçeceğiniz havuz türü maliyete etki edecektir. Zemin altı havuzlar daha yaygın olarak tercih edilir ancak tahmin edeceğiniz gibi maliyeti de daha yüksektir. Çünkü zemin altı havuzlarda işin içine kazı, zemini düzeltme gibi işlemler de giriyor. Bu işlemler de, hem daha çok emek hem de daha çok zaman alıyor. Ancak zemin üstü havuzlar ya hazır olarak ya da istediğiniz boyutlarda özel olarak yaptırılarak daha kısa süreler içerisinde kurulabiliyor.

Bodrum Havuzculuk en uygun havuz ısıtma ve soğutma sistemleri

Bodrum havuz suyu ısıtma sistemleri

Bodrum havuz havuz suyu ısıtma

Bodrum havuzculuk ısı pompası

Havuz ısı pompası

Hava kaynaklı havuz ısı pompası

bodrum havuz çiti, bodrum havuz güvenlik bariyeri

Bodrum En Uygun Havuz Yapımı Fiyatları

 

• Muğla Genel Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Bodrum Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Dalaman Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Datça Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Fethiye Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Kavaklıdere Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Köyceğiz Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Marmaris Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Merkez Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Milas Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Ortaca Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Seydikemer Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Ula Havuz Yapımı Fiyatları

• Muğla Yatağan Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Genel Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Aliağa Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Balçova Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Bayındır Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Bayraklı Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Bergama Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Beydağ Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Bornova Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Buca Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Çeşme Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Çiğli Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Dikili Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Foça Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Gaziemir Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Güzelbahçe Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Karabağlar Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Karaburun Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Karşıyaka Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Kemalpaşa Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Kınık Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Kiraz Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Konak Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Menderes(Cumaovası) Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Menemen Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Narlıdere Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Ödemiş Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Seferihisar Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Selçuk Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Tire Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Torbalı Havuz Yapımı Fiyatları

• İzmir Urla Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Genel Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Bozdoğan Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Buharkent Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Çine Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Didim Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Efeler Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Germencik Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın İncirliova Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Karacasu Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Karpuzlu Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Koçarlı Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Köşk Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Kuşadası Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Kuyucak Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Nazilli Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Söke Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Sultanhisar Havuz Yapımı Fiyatları

• Aydın Yenipazar Havuz Yapımı Fiyatları

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.164932.2938
Euro34.893535.0333
Hava Durumu
Saat
Takvim
Üyelik Girişi
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret180230