PROFESYONEL SERVİS HİZMETLERİ

Muğla Doğalgaz Havuz Suyu Isıtma Eşanjör

Havuz Isıtma & Soğutma Sistemleri

Günümüzde en çok kullanılan ve kolay ve ucuz  olan yakıt doğalgazdır. 

Doğalgaz ile ısınma hızlı ve ekonomiktir. 

Havuz ısıtma eşanjörlerini kullanarak kalorifer hattınızda havuzu ısıtabiliriz.

Günümüzde Isı pompaları, güneş enerjilerinden sonra doğalgazlı ısıtma ve son olarakta elektrikle ısıtma tercih edilmektedir.
ısı pompaları ve güneş enerji sistemlerinin maliyeti düşüktür. 

Mevcut kalorifer hattınızda bir hat alarak havuzunuzu ısıtabililiriz. 

Genellikle kapalı havuzlar jakuzilerde ısıtma istenmektedir. 

5x10 ölçülerinde bir havuzun ısısını 1°C arttırmak için 80 ton su olduğu kabul edilirse; 80.000x1x1=80.000 kcal ısı gerekmektedir. İdeal havuz ısısı 29°C dir. 20°C deki havuz suyunu 29°C ye getirebilmek için = 9x80.000x1=720.000 kcal ısı gerekir bu ise  86 m3 doğalgaz demektir. Demek ki ilk defa da 86 m3 x 0,75 =64 TL  maliyet  ile havuz istenen sıcaklıka ulaşır. Daha sonra ise ısı kaybı miktarına göre yaklaşık 64*3= 192 tl gibi aylık maliyet getirir.
Yüksek rakımlı otel havuzlarında dışarıdaki havuzlar çok soğuk olabileceğinden soğuğu kırmak amacıyla ısıtma yapmak yaz aylarında dahi gerekli olabilir.Isı Pompası
Güneş Enerjisi
Havuz ısıtmasında bir çok uygulamalarımız vardır.
Isı Eşanjörü
Doğalgaz veya katı yakıt kullanılarak havuzu ısıtmaya yarar.
Plakalı Isı Eşanjör
Kalorifer suyu ile havuzu ısıtmayı sağlar, az yer kaplaması ve verimli olması nedeniyle kullanılmaktadır.
Elektrikli Isı Eşanjör
Belirli ısıda kalması istenen havuzlarda hassas ısıtma özelliği sebebiyle elektrikin ucuz olduğu saatlerde kullanılacak şekilde son derece emniyetli kullanıma sahiptir.
Yüzme Havuzlarında Isıtma adı altında ısıtılan yüzme havuzlarında, sıcak su kaynağı, ısı değiştirgeci ve tesisatlarının seçim ve tasarımda kullanılacak ısıtma yükü hesapları için gerekli kaynak araştırması yapılmıştır.

Hesap sonuçları havuzun kullanım ve çevre şartlarına göre büyük farklılıklar göstermektedir.İlk ısıtma için gerekli ısı hesabı ise ayrıca yapılmaktadır.Kullanıcının tercih ve istekleri sonuçları etkilemektedir.

Çalışmanın sonundaki örnek hesap ile farklılıklar irdelenecektir.
Yüzme havuzu suyunun ısıtılması iki amaçla yapılmaktadır;
Konfor şartlarının yükseltilmesi

Havuzun kullanım süresinin uzatılması
Böylece sadece yaz sezonunda kullanılabilen havuzların tüm yıl kullanımı sağlanmakta ve zaten inşai yatırımı yapılmış olan havuzun işletmeye ekonomik getirisi arttırılmaktadır.

Ancak havuz suyunun ısıtılmasının da yatırım ve işletme maliyetleri bulunmaktadır.Bu maliyetlerin en aza indirilebilmesi ancak doğru tasarım ile olasıdır.

Havuz Isıtma Hesabı
Yüzme Havuzlarında Isıtma İçin Isı Kaybı ve Kazancı Hesapları
Aşağıdaki tabloda yüzme havuz suyu için önerilen sıcaklık değerler verilmiştir.
Tablo 1:Farklı kullanma amaçlarına göre önerilen havuz suyu sıcaklıkları [1]
HAVUZ TİPİ SU SICAKLIĞI(ºC)
Halka açık havuzlar 26-28
Spor havuzları 22-24
Çocuk havuzları 26-32
Terapi havuzları 35
Masaj havuzları 32-26
Soğuk su(şok)havuzları 15
Isı Kaybı Hesapları
Su Yüzeyinden Taşınım İle Isı Kaybı (Qt, kCal/m²h)
Açık havuzlarda ısı kaybı aşağıdaki formül ile hesaplanır.
Qt=αt*(th-tç) [2] (1)
th=Havuz suyu sıcaklığı(ºC)
tç=Çevre hava sıcaklığı(ºC)
αt=Su yüzeyi taşınım katsayısı(kCal/m²hºC).
αt=1,8*ν+1,65[2] (2)
ν=su yüzeyindeki hava hızı(m/s)
Tablo 2:Açık havuzlar için su yüzeyi hava hızına bağlı olarak αt değerleri
Açık havuz korumalı Açık havuz yarı korumalı Açık havuz korunmasız
ν 1 2 4
αt 3,5 6,0 11,0
Kapalı yüzme havuzlarında ise,salon hava sıcaklığı genellikle havuz su sıcaklığından yüksek tutulduğundan taşınım ile ısı kaybı söz konusu değildir.Ancak ortam ısıtılması yapılmayan kapalı havuzlarda Qt=10 kCal/m²h alınabilir.[3]
Su Yüzeyinden Işınım İle Isı Kaybı (Qı, kCal/m²h)
Açık havuzlarda ısı kaybı aşağıdaki formül ile hesaplanır.
Qı=R*θ*(th-tç) [3] (3)
R=İletişim katsayısı(uygulamada 5 kCal/m²hºC4)
θ=Sıcaklık çarpanı(Uygulamada 1 ºC)
th=Havuz suyu sıcaklığı(ºC)
tç=Çevre hava sıcaklığı(ºC)
Kapalı yüzme havuzlarında ise,ışınım ile kaybolan ısı,salon duvar ve çatısından yansıyarak tekrar suya döner.Bundan dolayı hesaplarda dikkate alınmaz.[3]
Su Yüzeyinden Buharlaşma İle Isı Kaybı (Qb, kCal/m²h)
Isı kaybı aşağıdaki formül ile hesaplanır.
Qb=σ*(mdh-mnh)*hs [4] (4)
mdh=Su yüzeyindeki doymuş havanın içinde bulundurduğu su miktarı(kg/kg kuru hava)
mnh=Çevre sıcaklığı ve bağıl neminde havanın içinde bulundurduğu su miktarı(kg/kg kuru hava)
hr=Havuz suyu sıcaklığında suyun buharlaşma ısısı(uygulamada 580 kCal/kg)
σ=Buharlaşma katsayısı(Lewis sayısı,kg/ m²h)
σ=25+19*ν [4] (5)

Tablo 3:Havuz tipine göre σ değerleri
Kapalı havuz Açık havuz korumalı Açık havuz yarı korumalı Açık havuz Korunmasız
ν 0,6 1 2 4
σ 36 44 63 101
Besleme Suyu Isı Gereksinimi (Qe, kCal/m²h)
Buharlaşma ile havuzdan eksilen suyun tamamlanması için eklenen suyun havuz sıcaklığına kadar ısıtılması gerekir.Bunun için gerekli ısı aşağıdaki formül ile hesaplanır.
Qe=σ*(mdh-mnh)*Cp*(th-tb) [4] (6)
σ=Buharlaşma katsayısı(Tablo 3’den alınabilir)
mdh=Su yüzeyindeki doymuş havanın içinde bulundurduğu su miktarı(kg/kg kuru hava)
mnh=Çevre sıcaklığı ve bağıl neminde havanın içinde bulundurduğu su miktarı(kg/kg kuru hava)
Cp=Su özgül ısısı(Su için Cp=1 kCal/kgºC)
th=Havuz suyu sıcaklığı(ºC)
tb=Besleme suyu sıcaklığı(ºC)
Sıçrama Ve Tazeleme Suyu Isı Gereksinimi (Qs, kCal/m²h)
Yüzme havuzlarında su buharlaşmasına ek olarak,su sıçraması ve filtreleme sistemindeki yıkama,vb olaylar ile ek su kayıpları oluşur.
Tecrübelere göre bu şekilde olan su kaybı miktarı 0,6 kg/m²h alınabilir[3].Buna göre ısı gereksinimi yaklaşık olarak;
Qs=10 kCal/ m²h kabul edilebilir.[3]
Isı Kazancı Hesapları
Güneş Işınımı İle Isı Kazancı (Qg, kCal/m²h)
Dünya yüzeyine gelen güneş ışınımı miktarı
*tesisin bulunduğu konuma(enlem derecesi)
*tüm yıl boyunca değişen günlük ışınım şiddetine
*güneşlenme süresine(gün uzunluğu,bulutlanma)
gibi değişkenlere bağlıdır.
Açık yüzme havuzlarında Qg =150 kCal/ m²h olarak kullanılabilir.[5]
Kapalı havuzlarda ise ışınım kazancı söz konusu değildir.
Su Yüzeyinden Taşınım İle Isı Kazancı (Qk, Kcal/m²h)
Açık havuzlarda ısıtma gerektiği dönemlerde çevre sıcaklığı havuz su sıcaklığından düşüktür.Bundan dolayı taşınım ile ısı kazancı oluşmaz.Bu,ortam ısıtması yapılmayan kapalı yüzme havuzları için de geçerlidir.
Ortam ısıtması yapılan kapalı yüzme havuzlarında ise ortam sıcaklığı havuz su sıcaklığından 2-3ºC daha fazla olmalıdır.Buna göre Qk=20 kCal/m²h almak yeterlidir.

Toplam Isı Kazancı – Kaybı
Aşağıda Ege bölgesi sahil şartları için yapılmış olan örnek havuz ısıtma gereksinimi hesap sonuçları verilmiştir.Bu değerler sadece bilgi için olup,projelendirme amacı ile kullanılamaz.Hesaplar her havuzun özel çevre ve çalışma şartlarına göre yapılarak,projelendirilmelidir.
Tablo 4: Ege sahil bölgelerindeki havuzlar için genel ısıtma gereksinimi tablosu
Kapalı havuz (ısıtılan) Kapalı havuz (ısıtılmayan) Açık havuz (korumalı) Açık havuz (yarı korumalı) Açık havuz (korumasız)
Isı kayıpları
Taşınım Qt – 10 63 108 198
Işınım Qı – – 90 90 90
Buharlaşma Qb 200 240 290 420 670
Besleme Qe 7 7 10 13 21
Sıçrama-tazeleme Qs 10 10 10 10 10
Isı kayıpları toplamı 217 267 463 641 989
Isı kazançları
Işınım Qg – – 150 150 150
Taşınım Qk 20 – 0 0 0
Isı kazançları toplamı 20 – 150 150 150
Toplam ısı gereksinimi Qç 197 267 313 491 839
Yukarıdaki tablonun hazırlanmasında aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır.
Havuz suyu sıcaklığı 28ºC
Ortam hava şartları 10ºC-%40 bağıl nem
Su yüzeyindeki hava sıcaklığı 20ºC
Besleme suyu sıcaklığı 10ºC
İlk Isıtma Isı Gereksinimi Hesabı(Qd, Kcal/H)
Havuz suyunun ilk ısıtılması için gerekli ısı miktarı aşağıdaki formül ile hesaplanır.
Qd=A*Qm+1000*V*Cp*(th-tb)/hd (7)
A=Havuz yüzey alanı(m²)
Qm=Duvar ısı kaybı(20 kCal/ m²h alınabilir) [3]
V=Havuz suyu hacmi(m³)
Cp=Su özgül ısısı(Su için Cp=1 kCal/kgºC)
th=Havuz suyu sıcaklığı(ºC)
tb=Besleme suyu sıcaklığı(10ºC alınabilir)
hd=İlk ısıtma süresi(h)
İlk ısıtma süresi işletme şartlarına bağlı olarak 24-72 saat arasında alınabilir.Süre kısaldıkça ısıtma sistemi ve tesisatı büyüyeceği gözden kaçmamalıdır.

Örnek Isı Gereksinimi Hesabı Ve Isı Değiştirgeci Seçimi
Hesaplar aşağıda özellikleri verilen havuz için yapılacaktır.
Havuz tipi Açık-korumasız
Havuz yüzey alanı 200 m²
Havuz su hacmi 330 m³
Su sıcaklığı 28ºC
Besleme suyu sıcaklığı 10ºC
İlk ısıtma süresi 48 h
Emniyet etkeni %13
Isı  enerjisi kaynağı Kalorifer kazanı (75/55ºC)
Isı Gereksinimi
a)Normal işletme ısı gereksinimi(Qn, kCal/h)
Qç=839 kCal/m²h(TABLO 4)
Qn=1.13*200 m²*839 kCal/m²h
Qn=189614 kCal/h 
b)İlk ısıtma ısı gereksinimi(Qd, kCal/h)
İlk ısınma hesaplarında emniyet etkeni kullanılması gerekmemektedir.
Qd=200 m²*20 kCal/ m²h+1000*330 m³*1 kCal/kgºC*(28ºC-10ºC)/48
Qd=113830 kCal/h
Normal işletme süresince oluşan ısı gereksinimi ilk ısıtmadan fazla olduğu için ısıtma sisteminin tasarımında Q=189614 kCal/h kullanılacaktır.
Isı Değiştirgeci Seçimi
Sistemde havuz suyunu ısıtmak için Plakalı Isı Değiştirgeci kullanılacaktır.
Değiştirgeç tipi ve büyüklüğünün seçilebilmesi için değiştirgecin tesisata bağlantı şekline ve aşağıdaki işletme bilgilerine gerek bulunmaktadır.
Havuz Isıtma Hesabı Excel
havuz ısıtma
havuz ısıtma hesabı
Yüzme Havuzu Isıtma Hesap Programı
Yüzme Havuzu Isıtma Programı
yüzme havuzu ısıtma
yüzme havuzu ısıtma hesabıYüzme havuzu nasıl ısıtılır?

Havuz suyu nasıl ısıtılır?

 

Bir çok şekilde havuz suyumuzu ısıtma mümkündür. Eskiden elektrik, LPG, Odun-Kömür gibi yakıtlar kullanan katı yakıt kazanları, mazotlu kazanlar, doğalgaz kazanları ile havuz suyu ısıtması yapılabiliyordu.

 

Artık günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte havuz suyu ısı pompalarıyla, en ekonomik, en verimli şekilde havuz suyumuzu hem ısıtabiliyor, hemde soğutabiliyoruz.

 

Ayrıca bu sistemlere takviye olarak güneş enerjisi (solar sistem) kullanılabilmektedir.

Güneş enerjisi sistemleri güneşin olmadığı soğuk havalarda havuz ısıtmasına fayda sağlayamadığı için genelde ek takviye olarak kullanılmaktadır.

 

En ucuz havuz ısıtma ve soğutma işlemi günümüzde havuz ısı pompası sistemleri ile yapılmaktadır.

 

En teknolojik havuz ısıtma ve soğutma sistemi, Avrupa da 1930'lu yıllardan beri kullanılmakta olan, havuz suyu ısı pompalarıdır.

 

Havuz suyu ısı pompaları, havuzlarımızı hem ısıtabilir, hemde istenildiği taktirde soğutabilirler.

 

En ekonomik yolla ısıtma ve soğutmayı çözebiliriz.

 

Havuz suyu ısıtmada en verimli sistemlerdir. Diğer fosil yakıtlı sistemlere göre çok güvenilir sistemlerdir.

 

Elektrikli ısıtıcı olmadığı için herhangi bir elektrik kaçağı söz konusu olmamaktadır.

Atık gaz yoktur. Tamamen çevreci sistemlerdir. Yeşil enerji kapsamında, yenilenebilir enerji sistemleridir.

 

Elektriği sadece sistem içindeki kompresör kullanmaktadır. 1 kw enerji harcarken doğadan aldığı potansiyel enerji ile birlikte 4 kw enerji üretirler.

 

Zaten ısı pompası sistemeleri Amerika ve Avrupa da en verimli, en çevreci, en ekonomik ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu elde sistemleridir.

 

Birçok proses aşamasında havuz suyu ısıtmakta ve havuz suyu soğutmakta kullanılmaktadırlar.

 

Isı pompası sistemleri ile havuz çevresini ısıtmak ve serinletmekte mümkündür. Yerden ısıtma sistemleri ile hem ısıtma hemde serinletme yapılabilmektedir.

 Isı pompası ile havuz suyu ısıtma

Havuz suyu ısıtma sistemleri

 

Isı pompası ile Havuz Suyu Isıtma . Isı pompası ile havuz çevresi ısıtma

Hava Kaynaklı Havuz Suyu Isıtma ısı pompaları ile havuz suyu ısıtılması ... neminin kurutulması ve ısıtılması için yerden ısıtma sistemi yapmaktayız.

 

Hava kaynaklı havuz suyu ısı pompaları; insanoğlunun pratik olarak faydalanabildiği en yüksek verimli ısı kazanım sistemlerinden biridir. Bir birim elektrik enerjisini şebekeden çekmekte, bunun üzerine çevre havasından aldığı enerjiyi ekleyerek, toplamda 4-5 birim olarak kullanımımıza vermektedir." Hava Kaynaklı Havuz Isı Pompaları

 


 

Yüzme Havuzu Isıtıcı Sistemleri Kurulumu Fiyatları Hakkında

 

Yüzme Havuzu Isıtıcı Sistemlerinin Kurulum Fiyatı Ne Kadardır?

 

En Uygun Yüzme Havuzu Isıtıcı Sistemleri Kurulumu Fiyatları

 

 

Eğer bahçenizde yeterli bir boş alan var ise ve bir yüzme havuzu kurulabilecek çevre özelliklerine de sahipse bu alanı özellikle sıcak yaz günlerinde rahatlayacağınız, dinlenebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz bir mekana çevirmeniz mümkün olacaktır.

Zemin üstü havuz ve kullanım alanları   gün geçtikçe artan bir ihtiyaç haline gelmiştir. Özellikle bahçesi olan evlerde çok şık bir şekilde dekorasyona uyum sağlayan bu havuzlar ve havuz ısıtıcıları  uygun maliyetle tüketicinin kullanımına sunulmuştur.

 

Çoğu geniş havuzlar kendi ısıtma sistemlerine sahiptirler. Havuz sahipleri sıcak aylarda bu sistemleri kapatarak tasarruf ederler ve edinmeniz hem ekonomik açıdan ağır bir yük olmaktan çıkar. Kış aylarında ısıtıcıları kullanarak havuz kullanımına devam edebilirsiniz.

 

Büyük bir yatırım ile artık bir yüzme havuzuna sahip olduğunuza göre, havuzunuzu mümkün olduğunca çok kullanmak isteyeceksiniz. Yatırımınızdan en yüksek verimi almak için havuzunuzu ısıtarak, siz ve aileniz havuzu kullanabildiğiniz sezonu uzatabilir,havuzunuzda daha fazla vakit geçirebilir, hatta kullanım süresince havuzunuzdan aldığınız keyfi arttırabilirsiniz.

 

Diğer havuz sahipleri sezonun gelmesini ve havuzlarını kullanabilmeyi beklerken, siz ve aileniz bahar aylarında da davetkar ve konforlu ısıda bir havuz lüksüne sahip olmanızı sağlayan havuz ısıtıcılarını tercih ederek havuzda kalma sürenizin arttığını ve paranızın karşılığını aldığınızı hissedeceksiniz ve bu keyfiniz yaz gelip geçtiğinde de devam edecek..

 

Yüzme havuzu ısıtma ekipmanları, havuz devridaim tesisat hattınıza bağlanarak suyu kısmen veya tamamen içlerinden geçirmektedir. Isıtma tekniğine göre ikiye ayrılmaktadır. Elektrikli ısıtıcılar, havuz suyunu şoklama sistemi ile ısıtarak, termostat kontrolü ile kendi başına bir ısıtma çözümü oluşturur.

 

 Eşanjör tip ısıtıcılar ise ister evinizi ısıtmak için kullandığınız merkezi sisteme, aynı bir radyatör gibi bağlanarak havuzunuzu da merkezi ısıtma sisteminize dahil etmenize veya havuz için özel olarak kurulan doğal gazlı veya akaryakıtlı ısıtma sisteminizin havuz suyunu ısıtacak bağlantısını  sağlar.

 

Borulu tip eşanjörler, dış tarafta kovan olarak adlandırılan büyük bir boru, ve onun içinde dolaşan daha küçük çapta borulardan oluşmaktadır. Küçük borudan geçen ve ısıtıcı devresine bağlı olan sıcak su, büyük borunun içinden geçen havuz suyuna ısı aktarımı yaparak havuz suyunun ısınmasını sağlamaktadır.

 

Plakalı eşanjörlerde ise, iki farklı sistem arasında ısı transfer etmek için metal üzerinde değişik şekilde kıvrımlar bulunan plakalar kullanılan bir eşanjör tipidir. Sistem tasarımı geliştirilebilir, daha büyük havuzlara uygulanabilir ve ikiden fazla sistemin aynı eşanjörden geçişi sağlanabilir. Borulu tip eşanjörlere göre ısı transfer alanı ve dolayısıyla transfer hızı daha yüksektir. Ancak klor gibi kimyasal etkenlerden etkilenme olasılığı daha fazladır.

 

Isıtıcı kapasitesi belirlenirken, havuz yüzey alanı, su hacmi, ortam ısısı, istenilen sıcaklık artışı, ısıtıcı verimi gibi faktörler hesaba katılmaktadır. Havuzunuz için uygun ısıtıcı kapasitesini belirlemek için, “havuz teorisi” sayfalarından “havuz ısıtıcısı hesapları”  bilgilerini inceleyebilirsiniz.  Ayrıca ısıtıcı verimini arttırmak için, havuzunuzdan ısı kaybını azaltmak amacıyla havuz örtülerinden faydalanabilirsiniz.

 

Hangi tip ısıtıcıyı seçmiş olursanız olun, havuzunuzdan maksimum verim almanın mutluluğunu ve yüksek kaliteli bir ürünü, uygun bir fiyatla alarak havuz donanımınıza dahil etmenin huzurunu hissedebilirsiniz.

 Güneş Enerjili (Solar) Havuz Isıtma Sistemleri      

Ekonomik, ekolojik, yüksek verimli..

 

Güneş Paneli (Solar Panel) Havuz Isıtıcı Serileri          

Havuz ve SPA'lar için.    

Güneş enerjili havuz ısıtma sistemleri. Yüksek verimli son teknoloji panel sistemi. Doğrudan havuz suyu dolaşımına uygun tek sistem. Açık veya kapalı havuzlarda uygulanabilir.

 

Elektrikli Havuz Isıtıcıları        

Tek başına sistem çözümü

 

Termostatlı Elektrikli Havuz Isıtıcı Serileri          

Kripsol marka. AISI 316 paslanmaz çelik. Susuz çalışmayı engellemek için basınç switch donanımı. 0°~40°C ayarlanabilir termostat. Bağlantı PVC Ø50mm. Voltaj 3x400V III.

 

Borulu Tip Eşanjör Havuz Isıtma Sistemleri      

Eviniz ile beraber havuzunuz da ısınsın

           

Borulu Tip Eşanjör Havuz Isıtıcı Serileri          

Havuz ve SPA'lar için.    

Kripsol marka. AISI 316 paslanmaz çelik. Maksimum debi: 12 m3/h. Merkezi veya güneş enerjili ısıtıcı sistemlerinde kullanılabilir.

           

Borulu Tip Eşanjör Havuz Isıtıcı Serileri          

Havuz ve SPA'lar için.    

Water Fun marka. AISI 316 paslanmaz çelik. Maksimum debi: 12 m3/h. Merkezi veya güneş enerjili ısıtıcı sistemlerinde kullanılabilir.

 

Plakalı Eşanjör Havuz Isıtma Sistemleri      

Geliştirilebilir, yüksek verimli sistem

           

Plakalı Eşanjör Havuz Isıtıcı Serileri          

Water Fun marka. Değişik tipte akış kanalları ve plaka uygulamaları ile genişletilebilir. Yüksek verimlidir. Merkezi veya güneş enerjili ısıtıcı sistemlerinde kullanılabilir.

 

GÜNEŞ ENERJİSİYLE HAVUZ SUYU ISITMA

 

Yaz aylarında tatil mekanlarının enerji tüketimi havuz kullanımıyla orantılı olarak yükselmektedir. Hatta eğer ısıtma sağlanabilirse her mevsim havuzdan yararlanmak mümkündür. Bundan dolayı mekan işletmecileri havuz suyunu sürekli belli bir sıcaklıkta tutmaları gerekmektedir.

 

Havuzlar sıcak tutmanın İki nedeni vardır:

 

Konforu sağlamak

Havuzun kullanım süresini uzatmak

 

Havuz Suyu hangi sıcaklıkta olmalı? Sıcaklık ºC

Halka Açık Havuzlar            26-28

Spor Havuzları            22-24

Çocuk Havuzları            26-32

Terapi Havuzları            35

Masaj Havuzları            32-26

Soğuk Su(şok) Havuzları            15

 

Görüldüğü gibi havuzların kullanım amaçlarına göre farklı sıcaklık derecelerine sahip olmaları gerekir. Daha ziyade bahsedeceğimiz halka açık yüzme havuzlarının uygun bir yüzme konforu sağlaması için ortam sıcaklığından 2-3 derece fazla olması yeterlidir.

İşte havuz suyunu bu sıcaklık değerlerinde sabitlemek belli bir enerji gerektirir. Suyun ısıtılmasında kullanılan enerji kaynağı maliyetlerin belirlenmesinde önemli bir etkendir.

 

İşletmeler maliyetleri düşürmek için genellikle güneş enerjisi sistemlerinden yararlanmaktadır. Havuz suyu ısıtmak için güneş enerjisi iki şekilde kullanılır.

 

1. Güneş Kolektörüyle Havuz Suyu ısıtma

 

Bu sistemde güneşi iyi gören alanlara güneş kolektörleri yerleştirilir. Bu kolektörler tıpkı evlerde soğuk suyun güneş enerjisiyle ısıtılmasında olduğu gibi kolektörlerde ısıtılmaktadır. Havuzdan alınan soğumuş su kolektörlerde ısıtıldıktan sonra tekrar havuza verilmektedir. Havuz suyunun istenilenden fazla ısınmasını engellemek için kontrol sensörleri kullanılmaktadır.

 

Yine havuz suyunun kirliliğini azaltmak içim bu düzeneğin üzerinde su filtresi de bulunabilmektedir.

 

Havuz tipine ve tasarım şartlarına bağlı olarak ısı kayıpları dört katına yakın farklılık

gösterebilmektedir.Bunun sonucu olarak da gerek ısıtma tesisatı yatırımı gerekse ısıtma işletme giderleri değişmektedir.

Havuz tesisatı tasarımı yapılmadan önce işletmecinin bu konuda bilgilendirilmesi ve alınacak önlemler ile yatırımın daha ekonomik hale getirilmesi mümkün olacaktır.Bu amaçla;

 

1) İlk ısıtma süresi gerçekçi olarak belirlenmeli ve koşullar izin verdiği kadar uzun

tutulmalıdır.

2) Açık havuzlarda havuz yüzeyindeki hava hızını en aza indirebilmek için çevrede rüzgar

kırıcı uygulaması yapılmalıdır.

3) Açık havuzlarda ilk ısıtma ve havuzun kullanılmadığı sürelerde,özellikle geceleri,su yüzeyi

plastik örtü ile kaplanmalıdır.

4) Tüm ısıtma tesisatında ısı yalıtımı yapılmalıdır.

 

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA

ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ

 

Yüzme havuzu suyunun ısıtılması iki amaçla yapılmaktadır;

 

 a. Konfor şartlarının yükseltilmesi

 b. Havuzun kullanım süresinin uzatılması

 

Böylece sadece yaz sezonunda kullanılabilen havuzların tüm yıl kullanımı sağlanmakta ve zaten inşai

yatırımı yapılmış olan havuzun işletmeye ekonomik getirisi arttırılmaktadır.Ancak havuz suyunun

ısıtılmasının da yatırım ve işletme maliyetleri bulunmaktadır.Bu maliyetlerin en aza indirilebilmesi

ancak doğru tasarım ile olasıdır.

 

HAVUZ TİPİ SU SICAKLIĞI(ºC)

Halka açık havuzlar 26-28

Spor havuzları 22-24

Çocuk havuzları 26-32

Terapi havuzları 35

Masaj havuzları 32-26

Soğuk su(şok)havuzları 15

 

Havuz Isıtılması İçin Havadan Suya Isı Pompası

En uygun Yüzme Havuzu Isıtıcı Sistemleri Kurulumu fiyatları

Yüzme Havuzu Isıtıcı Sistemleri Kurulumu firması

 

Bodrum Havuz Isı Pompası, İzmir havuz suyu ısı pompası, İstanbul havuz suyu ısı pompası,

Bodrum havuz suyu soğutma, İzmir havuz suyu soğutma, İstanbul havuz suyu soğutma

Fethiye havuz ısı pompası, Marmaris havuz ısı pompası, Datça havuz ısı pompası

Bodrum havuz örtüsü, Ankara havuz ısıtma, İstanbul havuz suyu ısıtma, İzmir havuz suyu ısıtma, Bodrum havuz suyu ısıtma, Ankara havuz suyu ısıtma
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.800728.9161
Euro31.493331.6195
Hava Durumu
Saat
Takvim
Üyelik Girişi
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam35
Toplam Ziyaret170838